Wyszukaj

Reklama

Obsługiwane przez usługę Blogger.
poniedziałek, 21 marca 2011

Rzecznik praw konsumenta


Autorem artykułu jest Kysz

Zgodnie z obowiązującym prawem, w sprawach dotyczących naruszenia indywidualnych interesów konsumentów właściwy jest Rzecznik ochrony praw konsumentów.
W Polsce istnieje ponad 360 Rzeczników, a jedynie 9 procent ankietowanych (jak wynika z badań społecznych) wie o jego działalności.

Rzecznik ochrony praw konsumentów pomaga w skuteczniejszym egzekwowaniu praw konsumenckich, a także ogranicza samowolę i bezkarność nieuczciwych przedsiębiorców.
Do najważniejszych jego zadań należą: bezpłatne porady prawne, składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa, występowanie do przedsiębiorców, wytyczanie powództwa, a także wstępowanie do toczącego się postępowania (wszystkie te czynności są oczywiście związane z ochroną interesów konsumenta).

Podczas występowania w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów Rzecznik ochrony praw konsumentów jest oskarżycielem publicznym (w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia).

Jak wynika z badań prowadzonych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) Rzecznicy występują do przedsiębiorców ok 30 tys. rocznie, a także udzielają ok 175 tys. porad i informacji. Ponadto, prawie połowa spraw, które zakończyły się sprawą w sądzie dotyczyła reklamacji i gwarancji towarów. Bardzo dużą część stanowią powództwa związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usługi.
Aby uzyskać dane teleadresowe do Rzecznika należy skorzystać z wyszukiwarki instytucji udzielających pomocy konsumenckiej (dostępnej na stronie UOKiK). Po określeniu naszego problemu, wybraniu województwa oraz miejsca zamieszkania, uzyskamy adres Rzecznika  najbliższego miejscu naszego zamieszkania.

---
Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Translate

Popularne posty

Obserwatorzy